Wednesday, 28 August 2013

ತುಳುನಾಡ ಮದ್ಮೆದೊಣಸ್ TULUNADA MADMEDONAS

                                   NAMMA THULUNAD DA MADMEDA LESDONAS-THARAKARIDA

                                                   SURUKAD BAJEL KORDU YEDKONUNI
                                                           
                                       
                                              MADMEDONASDA BHAKSHYABHOJYOLU
                                           
 

Saturday, 24 August 2013

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಾಣಿ-dharmasthala grameenaabhivriddi yojane madhya varjana shibhira maani

                                                        MADYA VARJANA SHIBHIRA MANI-
              dharmasthala gramabhivriddi yojane ithara sangha samsthegala sahayogitvadalli
       
                    JAGATHINA YAVUDE ONDU SANGHA SAMSTHE MADADA SAMAJIKA VYAVASTHEYANNE BUDAMELU MADATHAKKANTHAHA SAMAJIKA PIDUGADA"MADYA VYASANA"VANNU SAMAJADINDA NIRMOOLANE MADALUUDISIDA BADAVARA,DEENA DALITHARA PARAVADA SHIBHIRAVE DHARMASTHALA GRAMABHIVRIDDI YOJANEYAVARA"MADYA VARJANA SHIBHIRA"
                                                   

                   GANDHEEJIYAVARA RAMA RAJYADA KANASALLONDADA MADHYAVYASANA MUKTHA SAMAJAVANNU MANAGANDAVARU MATHANADUVA MANJUNATHANENDE PRASIDHARAGIRUVA PARAMA POOJYA VEERENDRA HEGGADEYAVARU.
                                   
IVARA EE DOORAALOCHANEYINDA BEEDI PAALADA ADESHTO KUTUMBAGALU SAMAJADALLI MATHE MARU JEEVA THALEDU BADUKUTHIVE.ADUDARINDA AVARANNU KALIYUGADA NADEDADUVA DEVARENDAROO THAPPAAGADU.

 BHARATHA DESHA KANDA ADBHUTHA SADHANA SHEELA BADAVARA PARAVADI THULUVARU HELUVA PRAKARA"KAVANDARU" [PARAMAPOOJYA,RAJARSHI DR D VEERENDRA HEGGADEYAVARU] MADIDA ADVITHEEYA SADHANEYA PHALAVE"MADYAVARJANA SHIBHIRA.
                                                         
          ILLI KAVANDARU YAVUDE PHALAPEKSHE ILLADE JANARU MADYAMUKTHARAGI BADUKIDARE OLLEYA SAMAJA NIRMANAVADEETHU YEMBA NELEYALLI "GANDHEEJI"YAVARA KANASANNU NANASU MADALU HORATU YASHASVIYAGUTHIDDAARE.
                                                   

         IDUVAREGE  EE YOJANEYADIYALLI 41,000 KKINTHALOO HECHU SHIBHIRARTHI PHALANUBHAVIGALU IDARA PRAYOJANA PADEDU SAMAJA MUKHIGALAGI,SAMSARIKAVAGIYOO NEMMADIYA JEEVANA SAGISUTHIDDARE.MANJANATHANA KRIPAKATAKSHA IVARELLARA MELIDE.
                                         
            MANI VALAYADALLI18-8-2013RINDA25-8-2013RA VAREGE SUMARU 63 SHIBHIRARTHIGALU BHAGAVAHISI THAMMA BADUKALLI HOSA ADHYAVONDANNU KANDUKONDIDDARE.
                                             
IDAKKE ADHIKARIGALADA YOGEESH,GANESH HAGOO SISTERSGALA SAMPOORNA SAHAKARAVOO ITHU
                                         
."ONDU MANEYINDA OBBAATHA KUDUKATHANA BITRE AATHA NOORONDU KUDUKARANNU BIDISABALLA" YEMBA KAVIVANIYANTHE IDONDU UTHAMA SAMAJAMUKHI KELASAVAGIDE.EE PUNYA KELASAVANNU MADUTHIRUVA HEGGADE DAMPATHIGALIGE,YOJANEYA YELLAA ADHIKARIGALIGE AA MANJUNATHANA SAMPOORNA ANUGRAHAVIDEYENDARE THAPPAGADU.
                                               

              SAMAJADALLI BADUKUVUDU HEGE YEMBA PATAVANNU KALISUVUDE MADHYAVARJANA SHIBHIRA
                                                 
VIDEOS:-
http://youtu.be/eVqgnoGjLd0
http://youtu.be/e6ZcphZ7QQE
http://youtu.be/X3wlmqiIXGM
http://youtu.be/AIB1-L9RjAM
http://youtu.be/EC0rtRATedo
http://youtu.be/-x-FeJbETWM
SAMSKRITHIKA KARYAKRAMAGALA CHITHRAGALU:-
                                               
                                           
                                             
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                             
                                                 
                                             
                                           
                                           
CHITRA HAGOO MAHHITHI:-
                                                    THULUORIPUGA ANTHARJALA 

Tuesday, 20 August 2013

ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂದು ಪ್ರಾಶನ ,ಚಿನ್ನೆ ಮರ್ದ್ ,ಸಿದ್ದಿ ಮರ್ದ್-SWARNA BINDHU PRASHANA:-CHIHNNE MARD,SIDDI MARD

SWARNA BINDHU PRASHANA:-CHIHNNE MARD,SIDDI MARD

                                                    hechinakleg incha panda daadande gothippand.varsa du patrikeled jahirath bannagala undu dadand kelaver yenniver.SWARNA PRASHANA panda bangarn kalld thodve neythottgetharethd joklena nalayig nakkanda yeddend panper.ait roga nirodhaka shakthi apaga uppunduge.10 dinatha balerd 7 varsada bale muttala korolige.kelavu thikkd jasthi prayadaklegla SWARNA BINDHU PRASHANA malpuver.pushya nakshatra barpuna guruvaradaani swarna prashana malthnda baaree yeddege.daaye panda undu siddi vidye.soorya udayordu mooji jama dumbu yerna swarala kenandileka,yerla thoovandileka cheeya neyt bangarn tarepodu.sumar onji jaama panda mooji ghantedaath tharepodu.undu siddi mard.onji siddig eethe dina,eethe ghanend uppundu.anchane swarna prashanogu mooji ghante panda onji jaamada siddi agatyaadundu.atreya rushikulnanchina sidda vaidyere kalordula undithndge.akle tayar malthd akle prayoga malthonterge.akleg ashvini devathele gurkuluge.daadane panle eethonji porthu yeregla teriyandileka itteda kalodu tarepvera ijja namak teriyand.
mayithi:-
THULU ORIPUGA
Chitra kripe:-
google antharjala
 

ಕೊರಗತನಿಯಗ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್ ದ್ ನಿ

ಕೊರಗತನಿಯಗ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್ ದ್ ನಿ