Tuesday, 27 July 2021

ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ

                               ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ

     

  
  
   

         


                     ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟ

                          

     ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

         ತುಳು ಪದ


ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ ಗ್ ಆಟೀಕಳೆಂಜೆ

ಬಿರ್ಮಾರು ಮಾಂಕಾಳಿ ಬಾಲೇ ಕಡೆಂಜೆ

ಭಸ್ಮ ಗುರಾಣಿಗೆ ಪೂಂಜಾ ಕತ್ತಿಗೆ

ಗಿರಿಗಿರಾ ತಿರ್ಗಾವೆ ಕೈಪಣೆ ಕಳೆಂಜೆ


ಪೊಸ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಪರತ್ ಪೋಡಿಗೆನ್ ಗಿಡೆತೆ

ನಂಜಿಪುರಿ ಕೈಕಾರ್ ಪುಲಮರ್ದ್ ಕೊರ್ ತೆ

ಕನ್ನಿನಾ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೇ ಕಳೆಂಜೆ

ಸಿರ್ಕ್ ಕಡಪಾ ರಾಜ್ಯ ತಟ್ಟ್ ಪಾರಾದೆ


 ತಾರೆದಾ ತಿರಿತಿಗಿತ್ ಬೆದೆದಿಂಜ ಪತ್ಯೇ

ತರೆಮಣಿ ಪತ್ಯೊಗೆ ತರೆಕುಂಟು ಸುತ್ಯೆ

ಕೈಕ್ ಕೈದಂಡೆಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಕೆಬಿಯಣಿಗೆ

ಕೈನಾಗೆ ಬೆರಿ ಚವರಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಿಣಿಕಿಣಿಗೆ


ಜಾಲ್ ಡೆಡಬಲ ಎದುರು ಪಿರವು ತಿರ್ ಗೀಯೆ

ಪಜ್ಜೆ ಮೆತ್ತೆನ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಮಾಜಾಯೆ

ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತುಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೊರೊ ಪೊರುಲು

ನರ್ತನೊಗು ತೆಂಬರೆದ ಲಯಬದ್ಧ ಸೊರೊಲು


ಕನ್ನಿನಾ ನಲಿಪುಗು ತಪ್ಪುದಾ ಸೂಡಿ

ಕಲೆಂಜನಾ ತಂತ್ ರೊಡು ಮದಿಪುದಾ ಮೋಡಿ

ಅರಿದಲ ಮೋನೆಗ್ ಕೆಂಪು ತುತ್ತೈತ

ದೈವೊದ ನೆಂಪಾಂಡ್ ಸೊಂಟ ತಿರಿತೈತ


ಕಿದೆಕ್ ನೆಕ್ಕೀ ತಪ್ಪು ಕನತ್ ದ್ ದೀಪೆ

ತಾರೆ ಮುದೆಲ್ ಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಪೋಪೆ

ಪೊಣ್ಪೊಂಜೊವಾಯೆರೆ ತರೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯೆ

ಜೋಕ್ ಲೆನ ಸಿರ್ಕ್ ಲೆನ್ ಮಾಜಾದ್ ಬುಡ್ಯೆ


ಪತ್ತ್ ಪಿರಯೊಗು ಪದಿನಾಜಿ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಗೆ

ಕೈಕಂಜಿ ಜನಮಂದೆ ಸಿರ್ಕ್ ದೆತ್ತೇಗೆ..

ತಿಕ್ಕಿನೆನ್ ತಿಂದೆಗೆ ಬಂಜುಬ್ಬೇರ್ಂಡ್

ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪಾಡ್ ಗೆ ದೊಂಡೆ ಕಿಂರ್ಬುಂಡ್


 ಕೇಮರಿ ಗಡ್ಡಗೆ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆಗೆ

ಮಾಮಿನ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಪೊರ್ಲು ಕಾತೇಗೆ

ಮಗಳೆನ್ ಪಗೆಲೆಡ್ ಒರ್ತ್ ಕರ್ತೇಗೆ

ತಾಂಕಿ ಜೂವದ ಸಿರ್ಕ್ ದೂರ ಮಲ್ತೇಗೆ


ಬತ್ತೇ ಕಳೆಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಗ್

“ಕಳೆಂಜನ್ ಗಿರ್ಯಪೊ” ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊಗು

ಮೂವೊಡ್ದ ಸಾಂತನಿ

ಈವೊಡ್ದ ಪೆಲತರಿ

ಮುಂಚಿದ ಚೋಳಿಗೇ

ತೆಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ

ಪುಳಿ ಪೊಡಿ ನಿಂಗಲ್

ಪುಗೆರೆದಾ ಎಸಳ್

ಚೆಟ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ

ಒಂರ್ಬ ಸೇರ್

ಪರಿನ ಕುಂಟುಂಡೇ

ಬಚ್ಚಿರೇ ಪೂಳು

ಇಲ್ಲದಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಿದಯಿಗ್ ಕನಲೆ

ಇಲ್ಲದ ಎದುರಿಪ್ಪಿ ಕಳೆಂಜನ್ ತೂಲೆ


ಬೋಳ್ತೇರ್ ಕಾರ್ಲ ಕುಡಲ ಬಂಟಾಲ

ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಒರ್ಮೆಲಾ ತೂಲ


ಬರೊಂದುಲ್ಲೇ ಕಳೆಂಜೆ ಮಾರಿ ದೇರೊಂದು

ತುಳುವ ನಾಡ್ ದ ನಂಬೊಳಿಕೆ ನೊರಿತೊಂದು

-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್.ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ.

         
          


   

Thursday, 15 July 2021

ತುಳುನಾಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲೊಲು

         ತುಳುನಾಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲೊಲು

      


ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ (ವೇಣೂರು, ಶಿರ್ವ, ಬಾರಾಡಿ, ಬಂಗಾಡಿ, ತಲಪಾಡಿ)

ಮೂಡು-ಪಡು (ಮುಲ್ಕಿ, ಕಟಪಾಡಿ)

ಲವ-ಕುಶ (ಮಿಯಾರು)

ಜಯ-ವಿಜಯ (ಈದು, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು)

ವಿಜಯ-ವಿಕ್ರಮ (ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ)

ವೀರ-ವಿಕ್ರಮ (ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ)

ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ (ಮೂಡುಬಿದಿರೆ,ಪುತ್ತೂರು)

ಕಾಂತಬಾರೆ-ಬೂದಬಾರೆ (ಐಕಳ)

ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ-ಗೋರಕನಾಥ (ಕದ್ರಿ)

ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ-ನಾಗರಾಜ (ಆಲ್ತಾರು)

ನೇತ್ರಾವತಿ-ಫಲ್ಗುಣಿ (ಪಿಲಿಕುಳ)

Monday, 12 July 2021

ಮಲರಾಯ ದೈವ ಮಲಾರ ಬೂಡು

              ಮಲರಾಯ ದೈವ ಮಲಾರ ಬೂಡು

                 
                         ಮಲರಾಯನ ಪಟ್ಟದ ಮುಗ
    
                       ಮಲರಾಯನ ಉಚ್ಯಯ ಮುಗ
  
                             ಅಜಕಾಯಿ ಕಲ್ಲ್
    
                       ಚೌತಿ ಪರ್ಬ ಬಲಸುನಿ

                          ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮುಗ ಮಲಾರ ಬೂಡು


ಮಲರಾಯ ದೈವೊದ ಕತೆಟ್ ಮಲರಾಯನ ಮೂಲ ಮುಗೊ, ಮಲಾರ ಬೂಡು

ಮಲರಾಯ ದೈವೊದ ಉಚ್ಚಯೊದ ಪಿರಾಕುದ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗೊ, ಮಲಾರ ಬೂಡು

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮಲಾರ ಬೀಡು

ಮಲರಾಯ ದೈವದ ನನಲಾತ್ ಇಚಾರೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಡ್ ತೂಲೆ-https://fb.watch/6E6vMqgCq8/
Saturday, 10 July 2021

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು

                            ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಮಾರು

                   ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಪುದರ್ ಬದಲ್ನ ತುಳು ಊರುಲು

  ಪುದರ್ ಬದಲ್ನ ತುಳು ಊರುಲು

     ಕಡ್ ದೆ-ಅಂಡಾರು

ನಾಲೂರು-ಶಿರ್ಲಾಲು 

ಮುಂಡೆಲ್-ಮುಂಡ್ಲಿ

ಒಡಿಪು-ಉಡುಪಿ

ಡ್ಡೆದ್ರ-ಪಡುಬಿದ್ರೆ

ಪೆಜಮಾಡಿ-ಹೆಜಮಾಡಿ

ಪರ ಅಂಗಡಿ-ಹಳೆಯಂಗಡಿ

ತೊರತ್ತಲ್-ಸುರತ್ಕಲ್

ಕುಡ್ಲ-ಮಂಗಳೂರು

ಬೆದ್ರ-ಮೂಡಬಿದರೆ

ಕಾರ್ಲ-ಕಾರ್ಕಳ

ಕೊಡಿಂಜ-ಕೊಣಾಜೆ

ಮುಟ್ಲಾಡಿ-ಮುಟ್ಲುಪಾಡಿ

ಉಬಾರ್-ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ

ತಿಬಾರ್-ಶಿಬರೂರು

ಬೊಳ್ತೇರ್-ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ದೆಸಿಲ-ಶಿಶಿಲ

ಕುಡುಮ-ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

ದೈಬಿತ್ತಿಲ್-ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು

ಗೋಂಕುದ ಕಟ್ಟೆ-ಗೇರುಕಟ್ಟೆ

ಕುಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೆ/ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ-ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆ

ಕುಡರ್-ಮಲ್ಪೆ

ಪುರಲ್-ಪೊಳಲಿ

ಒಡಿಯರ-ಉದ್ಯಾವರ

ಪೆರಿಯಡ್ಕ-ಹಿರಿಯಡ್ಕ

ಕನಿಯರ್/ಕನ್ಯಾರ್-ಕುಂಬಳೆ

ನಂದಾರ್-ನಂದಾವರ

ವಳಲಂಕೆ-ಮುಲ್ಕಿ

ಕುವಲಯಪುರ-ಕೂಳೂರು

ನರೋಲ್-ನಾರಾವಿ

ಪೊಸಡಿ-ಹೊಸಬೆಟ್ಟು

ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟು/ಬೊಲೆಟ್ಟು-ಬೆಳ್ಳಿಬೆಟ್ಟು

ಬೊಲ್ಮಣ್-ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು

ನಂದೊಲ್ಗೆ/ನಂದೊಲಿಗೆ-ನಂದಳಿಕೆ

ಅಡ್ಡೆ-ಅಡ್ವೆ

ಮುಂಡೆರ್-ಮುಂಡ್ಕೂರು

ಬೊಲೆ-ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ದಮಾರ್-ಅದಮಾರ್

ಅರುವ-ಅಳದಂಗಡಿ

ಬಂಟಾಲ-ಬಂಟ್ವಾಳ

ಪೊಸಂಗಡಿ-ಹೊಸಂಗಡಿ

ಪೊಸಕ್ಕೆಲ್-ಹೊಸೊಕ್ಲು

ನಡಿಂದಿಲ್-ಮದ್ಯಗೇಹ

ಬಂಟಕಲ್ಲ್-ಭಟ್ಕಳ

ಪೋಡಿಕಲ್ಲ್/ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲ್-ಹೂಹಾಕುವ ಕಲ್ಲು-ಹೆಚ್ ಕಲ್ಲು

ಪರಗೇಟ್-ಹಳೆಗೇಟು

ಪತ್ತನೆ ಮೈಲ್-ಹತ್ತನೆ ಮೈಲ್

ಮಣೇಲ್-ಮಳಲಿ

ಬಾರೆ ಬಿತ್ಲ್-ಬಾಳೆ ಹಿತ್ಲು

ಕನ್ನೆಟಿ-ಕನ್ಯಾಡಿ

ಸುದೆ ಬರಿ-ಹೊಳೆಬದಿ

ಮಿತ್ತ ಇಲ್-ಮೇಲ್ಮನೆ

ಮಿತ್ತ ಪೇಂಟೆ-ಮೇಗಿನ ಪೇಟೆ

ಕಾಸ್ರೋಡ್-ಕಾಸರಗೋಡು

ಪದಂಗಡಿ-ಪದವಿನಂಗಡಿ

ತಿರ್ತ ಇಲ್-ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ

ಬೊಳಪು-ಬೆಳೆಪು

ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ-ಹಂಪನ ಕಟ್ಟೆ

ಪರ್ಪಲೆ ಗುಡ್ಡೆ-ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ

ಗೋಳಿ ಕಟ್ಟೆ-ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ

ಪಡಿಲ್ ಕಂಡ ಬುಳೆ-ಹಡಿಲು ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ

ಏರಿಂಜ-ಏಳಿಂಜೆ

ಚಂದೊಲಿಗೆ-ಚಂದಲಿ/ಳಿಕೆ

ಮೇರ್ನಡ್ಕ-ಮೇಗಿನ ಪೇಟೆ