Saturday, 24 August 2013

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಮಾಣಿ-dharmasthala grameenaabhivriddi yojane madhya varjana shibhira maani

                                                        MADYA VARJANA SHIBHIRA MANI-
              dharmasthala gramabhivriddi yojane ithara sangha samsthegala sahayogitvadalli
       
                    JAGATHINA YAVUDE ONDU SANGHA SAMSTHE MADADA SAMAJIKA VYAVASTHEYANNE BUDAMELU MADATHAKKANTHAHA SAMAJIKA PIDUGADA"MADYA VYASANA"VANNU SAMAJADINDA NIRMOOLANE MADALUUDISIDA BADAVARA,DEENA DALITHARA PARAVADA SHIBHIRAVE DHARMASTHALA GRAMABHIVRIDDI YOJANEYAVARA"MADYA VARJANA SHIBHIRA"
                                                   

                   GANDHEEJIYAVARA RAMA RAJYADA KANASALLONDADA MADHYAVYASANA MUKTHA SAMAJAVANNU MANAGANDAVARU MATHANADUVA MANJUNATHANENDE PRASIDHARAGIRUVA PARAMA POOJYA VEERENDRA HEGGADEYAVARU.
                                   
IVARA EE DOORAALOCHANEYINDA BEEDI PAALADA ADESHTO KUTUMBAGALU SAMAJADALLI MATHE MARU JEEVA THALEDU BADUKUTHIVE.ADUDARINDA AVARANNU KALIYUGADA NADEDADUVA DEVARENDAROO THAPPAAGADU.

 BHARATHA DESHA KANDA ADBHUTHA SADHANA SHEELA BADAVARA PARAVADI THULUVARU HELUVA PRAKARA"KAVANDARU" [PARAMAPOOJYA,RAJARSHI DR D VEERENDRA HEGGADEYAVARU] MADIDA ADVITHEEYA SADHANEYA PHALAVE"MADYAVARJANA SHIBHIRA.
                                                         
          ILLI KAVANDARU YAVUDE PHALAPEKSHE ILLADE JANARU MADYAMUKTHARAGI BADUKIDARE OLLEYA SAMAJA NIRMANAVADEETHU YEMBA NELEYALLI "GANDHEEJI"YAVARA KANASANNU NANASU MADALU HORATU YASHASVIYAGUTHIDDAARE.
                                                   

         IDUVAREGE  EE YOJANEYADIYALLI 41,000 KKINTHALOO HECHU SHIBHIRARTHI PHALANUBHAVIGALU IDARA PRAYOJANA PADEDU SAMAJA MUKHIGALAGI,SAMSARIKAVAGIYOO NEMMADIYA JEEVANA SAGISUTHIDDARE.MANJANATHANA KRIPAKATAKSHA IVARELLARA MELIDE.
                                         
            MANI VALAYADALLI18-8-2013RINDA25-8-2013RA VAREGE SUMARU 63 SHIBHIRARTHIGALU BHAGAVAHISI THAMMA BADUKALLI HOSA ADHYAVONDANNU KANDUKONDIDDARE.
                                             
IDAKKE ADHIKARIGALADA YOGEESH,GANESH HAGOO SISTERSGALA SAMPOORNA SAHAKARAVOO ITHU
                                         
."ONDU MANEYINDA OBBAATHA KUDUKATHANA BITRE AATHA NOORONDU KUDUKARANNU BIDISABALLA" YEMBA KAVIVANIYANTHE IDONDU UTHAMA SAMAJAMUKHI KELASAVAGIDE.EE PUNYA KELASAVANNU MADUTHIRUVA HEGGADE DAMPATHIGALIGE,YOJANEYA YELLAA ADHIKARIGALIGE AA MANJUNATHANA SAMPOORNA ANUGRAHAVIDEYENDARE THAPPAGADU.
                                               

              SAMAJADALLI BADUKUVUDU HEGE YEMBA PATAVANNU KALISUVUDE MADHYAVARJANA SHIBHIRA
                                                 
VIDEOS:-
http://youtu.be/eVqgnoGjLd0
http://youtu.be/e6ZcphZ7QQE
http://youtu.be/X3wlmqiIXGM
http://youtu.be/AIB1-L9RjAM
http://youtu.be/EC0rtRATedo
http://youtu.be/-x-FeJbETWM
SAMSKRITHIKA KARYAKRAMAGALA CHITHRAGALU:-
                                               
                                           
                                             
                                         
                                           
                                           
                                           
                                           
                                             
                                                 
                                             
                                           
                                           
CHITRA HAGOO MAHHITHI:-
                                                    THULUORIPUGA ANTHARJALA 

No comments:

Post a Comment