Monday, 7 October 2019

ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ರೆಗ್ ದತ್ತನಗರ ಕುಡ್ಲ ನಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಮಾನದಿಗೆ

                       ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ರೆಗ್  ದತ್ತನಗರ ಕುಡ್ಲ ನಿವಾಸಿಲೆರ್ದ್ ಮಾನದಿಗೆ
               
                                                   ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೆರೆಗ್ ಸತ್ಯಶಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ

                                ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೆರೆಗ್ ಸತ್ಯಶಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾನಾದಿಗೆ
                                     

Sunday, 6 October 2019

ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಉದಿಪನ

                  ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಪುನರೂರ್ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೆರ್
                                       ೯-೨-೨೦೧೯ ಮದ್ದೆನ ೩ ಘಂಟೆಗ್ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್
                                  

                                              

                                              
                                    ಉದಿಪನದ ಮದಿಪು ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೇರೆರ್ದ್
                                                ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ರ್
      ವೀಡಿಯೊ ಕೊಂಡಿ :-
               https://www.youtube.com/watch?v=35eqMz_86S0
                
              https://www.youtube.com/watch?v=u7ySftMSVPsಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೇರೆಗ್ ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -mahendranath salethoor mereg jogi sahithya shree prashasthi

 ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೇರೆಗ್   ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -mahendranath salethoor mereg  jogi sahithya shree prashasthi
                                       ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
               
                                       ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಡೆಯಿನ ಪೊರ್ತು
                                           
                                                  ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನಿ  

ತುಳುವೆರೆ ಇನಕನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ-tuluvere inakana chawti parba

                   ತುಳುವೆರೆ ಇನಕನ ಚೌತಿ ಪರ್ಬ-
        tuluvere inakana chawti parba
                            
          ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿನವು

ತುಳುವೆರೆ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಅಟ್ಟೆಮಿ -tuluvere suruta parba attemi

                                  ತುಳುವೆರೆ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಅಟ್ಟೆಮಿ -tuluvere suruta parba attemi                                                                        


ಸೊಲ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆ -solmegonji gelme

  ಸೊಲ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆ -solmegonji gelme