Tuesday, 9 October 2012

YELUVARU DAIVONGULU-7 DEVI KSHETROLU

YELUVORU DAIVONGULU-7 DEVI KSHETROLU:-
                                   DEVI SURUTU BAIDNA SURUTHA KSHETRA-
1-SASIHITLUDA BHAGAVATHI KSHETRA
2-CHITHRAPURA DURGAPARAMESHWARI KSHETRA
3-BAPPANADU DURGAPARAMESHWARI KSHETRA
4-KUNJARUGIRI DURGAPARAMESHWARI KSHETRA
5-MUNDKOORU SHRI DURGA PARAMESHWARI KSHETRA
6-KATEELU SHRI BHRAHMARI KSHETRA
7-POLALI[PURAL] SHRI RAJA RAJESHWARI KSHETRA
                            MOKLU YEL JANA SAPTHA MATHRIKENAKLU
  NANA DUMBUGU,8-MUCHOORU DURGA PARAMESHWARI
                                    9-KOLLORU MOOKAMBIKA aad tulunad d nile untuver

No comments:

Post a Comment