Wednesday, 10 October 2012

maisandaya[nandigona] bokka vyagrachamundi[pilchandi] muga

vyagra chamundi bokka maisandaya moga -mani manchavdu-lakshmi narasimha devasthana kadeshwalya

No comments:

Post a Comment