Monday, 18 March 2013

ತುಳುನಾಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟದ ನೆಂಪು ೧೮೩೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೫ tulunada swatantra pormbata 1837 april05

                                          ತುಳುನಾಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟದ ನೆಂಪು ೧೮೩೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೫

      ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಪರೆಂಗಿಲೆನೆದುರು  ಸುರುಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ತುಳುವೆರ್ ೧೮೩೭ ಎಪ್ರೀಲ್ ೦೫
 
ಪೊರಂಬಾಟ ನಡತಿ ಜಾಗೆ -ಕುಡ್ಲ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ೧೮೩೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೫
ಸುರುಕು ತುಳುವೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಾವುಟ ರಾಪಾದಿನ ಜಾಗೆ ಇನಿತ ಕುಡ್ಲದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ  


                         ಸುಳ್ಯ ,ಉಬಾರ್ ,ಕೊಡಗು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಕಡೆತ ಸೈನ್ಯ ಒಟ್ಟಾತ್ ನಿ ಕುಡ್ಲಡ್

                        ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಿನ್ ಏರಾಯಿನ ಕೂಟೊಡು ಎಚ್ಚಾದ್ ತುಳುವೆರಿತ್ತೆರ್ .

                 ಅಕ್ಲೆನ್ ಪರೆಂಗಿಲು ಪತ್ತ್ದ್ ಇನಿತ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆದ ಅತ್ತೋಸು ಮರಕ್ ನೇಲ್ಪಾದ್ ಕೆರ್ಯೆರ್

ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ನಡತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟೊಗು ಈ ರಡ್ಡ್ ಜಾಗೆಲೆ ಸಾಗ್ಸಿ 
ಪರೆಂಗಿಲು ಸುಮಾರ್ ೨೧೨ ಜನೊನು ಗಲ್ಲಿಗ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ . ಅಪಗ ಅವೆಟ್ ತುಳುವೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಿ .

      ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ , ಪ್ರಭಾಕರ ಶಿಶಿಲ,  ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಪಾಜೆನಂಚಿ ಹಿರಿಯಾರ್ ಅವೆತ ಬಗೆಟ್ ಬರೆಯಿನಕುಲು

ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ನಡತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೊರಂಬಾಟ ತುಳುನಾಡ್ದವೆ ಬುಡ್ದು  ಬೇತೆ ಅತ್ತ್.

 ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡೆರ್ ,ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪಬಂಗರಸೆರ್ನಂಚಿ ಅವೇತೋ ಹೋರಾಟಗಾರ್ರ್  ಮೂಲು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ದೆರ್. 

No comments:

Post a Comment