Thursday, 3 June 2021

ಸರಪಾಡಿ ದೇಜಪ್ಪ ದೈವೊಲೆಗ್ ಕಟ್ಡುನ ಪುಗಾರ್ತೆದಾರ್

              ಸರಪಾಡಿ ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ   

    


   ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು - ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನ         ಬಾಚಕೆರೆ - ಸರಪಾಡಿ

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ,ಕೊಡಮಂದಾಯ,ಪಿಲ್ಚಂಡಿ,ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಾರ್ಯಾತ್ ದೈವೊಲೆನ ಚಾಕಿರಿಡ್ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರ್.ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ಡ್ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು.ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಲ ಪನ್ಪುನಾರ್

         ‌      ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗ್ ಅರದಲ ಪಾಡುನಿ

                     ‌‌ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವ ತೋಡಾರ್


             ‌‌‌‌          ‌            ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ
                    ಪೆರಿಯ ಪಾದೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ
                               ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ

                    ನಾರಾಲ್ದಾಯ ದೈವ ಕಡೇಶ್ವಾಲ್ಯ
            ‌‌‌‌  ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ
                ‌‌‌‌‌      ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಮುಗೇರ್
      
                              ‌         ‌  ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ

    ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಅಪ್ಪರಂಬು ೭ ಜಿಡೆತ ಒರು.೯ಜಿಡೆಲ ಉ ಪ್ಪುಂಡು

ಕನ್ಯಾವುಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಬಾವನ.ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ದೂತೆ


 
 
             ‌‌‌ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇಲ್ಯ ಬಾಚಕೆರೆ  ಸರಪಾಡಿ
 

No comments:

Post a Comment