Tuesday, 27 July 2021

ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ

                               ಆಟಿ ಕಳೆಂಜೆ

     

  
  
   

         


                     ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಪ್ರಕಟ

                          

     ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟಿಕಳೆಂಜೆ

         ತುಳು ಪದ


ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ ಗ್ ಆಟೀಕಳೆಂಜೆ

ಬಿರ್ಮಾರು ಮಾಂಕಾಳಿ ಬಾಲೇ ಕಡೆಂಜೆ

ಭಸ್ಮ ಗುರಾಣಿಗೆ ಪೂಂಜಾ ಕತ್ತಿಗೆ

ಗಿರಿಗಿರಾ ತಿರ್ಗಾವೆ ಕೈಪಣೆ ಕಳೆಂಜೆ


ಪೊಸ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಪರತ್ ಪೋಡಿಗೆನ್ ಗಿಡೆತೆ

ನಂಜಿಪುರಿ ಕೈಕಾರ್ ಪುಲಮರ್ದ್ ಕೊರ್ ತೆ

ಕನ್ನಿನಾ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೇ ಕಳೆಂಜೆ

ಸಿರ್ಕ್ ಕಡಪಾ ರಾಜ್ಯ ತಟ್ಟ್ ಪಾರಾದೆ


 ತಾರೆದಾ ತಿರಿತಿಗಿತ್ ಬೆದೆದಿಂಜ ಪತ್ಯೇ

ತರೆಮಣಿ ಪತ್ಯೊಗೆ ತರೆಕುಂಟು ಸುತ್ಯೆ

ಕೈಕ್ ಕೈದಂಡೆಗೆ ಕೆಬಿಕ್ ಕೆಬಿಯಣಿಗೆ

ಕೈನಾಗೆ ಬೆರಿ ಚವರಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಿಣಿಕಿಣಿಗೆ


ಜಾಲ್ ಡೆಡಬಲ ಎದುರು ಪಿರವು ತಿರ್ ಗೀಯೆ

ಪಜ್ಜೆ ಮೆತ್ತೆನ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಮಾಜಾಯೆ

ಮಂಡಲದ ಸುತ್ತುಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೊರೊ ಪೊರುಲು

ನರ್ತನೊಗು ತೆಂಬರೆದ ಲಯಬದ್ಧ ಸೊರೊಲು


ಕನ್ನಿನಾ ನಲಿಪುಗು ತಪ್ಪುದಾ ಸೂಡಿ

ಕಲೆಂಜನಾ ತಂತ್ ರೊಡು ಮದಿಪುದಾ ಮೋಡಿ

ಅರಿದಲ ಮೋನೆಗ್ ಕೆಂಪು ತುತ್ತೈತ

ದೈವೊದ ನೆಂಪಾಂಡ್ ಸೊಂಟ ತಿರಿತೈತ


ಕಿದೆಕ್ ನೆಕ್ಕೀ ತಪ್ಪು ಕನತ್ ದ್ ದೀಪೆ

ತಾರೆ ಮುದೆಲ್ ಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಪೋಪೆ

ಪೊಣ್ಪೊಂಜೊವಾಯೆರೆ ತರೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಯೆ

ಜೋಕ್ ಲೆನ ಸಿರ್ಕ್ ಲೆನ್ ಮಾಜಾದ್ ಬುಡ್ಯೆ


ಪತ್ತ್ ಪಿರಯೊಗು ಪದಿನಾಜಿ ಬುಳೆಚಿಲ್ ಗೆ

ಕೈಕಂಜಿ ಜನಮಂದೆ ಸಿರ್ಕ್ ದೆತ್ತೇಗೆ..

ತಿಕ್ಕಿನೆನ್ ತಿಂದೆಗೆ ಬಂಜುಬ್ಬೇರ್ಂಡ್

ಕಣ್ಣ್ ಕೆಂಪಾಡ್ ಗೆ ದೊಂಡೆ ಕಿಂರ್ಬುಂಡ್


 ಕೇಮರಿ ಗಡ್ಡಗೆ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆಗೆ

ಮಾಮಿನ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಪೊರ್ಲು ಕಾತೇಗೆ

ಮಗಳೆನ್ ಪಗೆಲೆಡ್ ಒರ್ತ್ ಕರ್ತೇಗೆ

ತಾಂಕಿ ಜೂವದ ಸಿರ್ಕ್ ದೂರ ಮಲ್ತೇಗೆ


ಬತ್ತೇ ಕಳೆಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಗ್

“ಕಳೆಂಜನ್ ಗಿರ್ಯಪೊ” ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊಗು

ಮೂವೊಡ್ದ ಸಾಂತನಿ

ಈವೊಡ್ದ ಪೆಲತರಿ

ಮುಂಚಿದ ಚೋಳಿಗೇ

ತೆಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ

ಪುಳಿ ಪೊಡಿ ನಿಂಗಲ್

ಪುಗೆರೆದಾ ಎಸಳ್

ಚೆಟ್ಟ್ ಬಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ

ಒಂರ್ಬ ಸೇರ್

ಪರಿನ ಕುಂಟುಂಡೇ

ಬಚ್ಚಿರೇ ಪೂಳು

ಇಲ್ಲದಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಿದಯಿಗ್ ಕನಲೆ

ಇಲ್ಲದ ಎದುರಿಪ್ಪಿ ಕಳೆಂಜನ್ ತೂಲೆ


ಬೋಳ್ತೇರ್ ಕಾರ್ಲ ಕುಡಲ ಬಂಟಾಲ

ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಒರ್ಮೆಲಾ ತೂಲ


ಬರೊಂದುಲ್ಲೇ ಕಳೆಂಜೆ ಮಾರಿ ದೇರೊಂದು

ತುಳುವ ನಾಡ್ ದ ನಂಬೊಳಿಕೆ ನೊರಿತೊಂದು

-ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್.ಸಾಲೆತ್ತೂರು.ಎಂ.ಎ.

         
          


   

No comments:

Post a Comment