Thursday, 31 May 2012

dwandwa mata sthapane-madwacharyererd

ashta matata 8 yatikulen ottu sersad madwacharyer dwandwa mata maltina aswatta katte.ee ashwatta katted 8 jana yatikulen kullad ottu 4 dwarodu 2-2 janataleka 8 yatilen pidayi kanathina katte..kanva theertha...org..https://www.facebook.com/groups/THULUORIPUGA/

No comments:

Post a Comment