Wednesday, 30 May 2012

BALYENDRA LEPPUNIKARGALL KAAYAANAGA
BORKALL POO PONAGA
UPPU KARPOORAANAGA
JAAL PAADE AANAGA
URDU MADDOLI AANAGA
GODDERME GONE AANAGA
YERU DADDE AANAGA
THUMBEDADIT KOOTA AANAGA
NEKKIDADIT AATA AANAGA
DEMBELIG PAAPU PADNAGA
ALET BOLNEY MURKNAGA
GURGUNJIDA [ MANJOTTI KAAYI ] KALE MAAJINAGA
KALLA KORI KELEPUNAGA
DANTEDAJJI MADMAALAANAGA
BALLAMALE,SULLAMALE ONJAANAGA
MANJALAKKI MEYDEKKNAGA
KOTRUNCHI KODI YERNAGA
AATIDA AMAASEG ,SONADA SANKRANTIG,
BONTELDA KODI PARBOGU
AAJI DINATHA BALI,MOOJI DINATHA POLI
KONDU POLA BALEENDRAA
ARAKDA OTTE ODODU
MAYANADA MONTU JALLODU
POTTU GATTI PODI BAJILDA BALI DETHONERE
KOTTUGU GONDE POO KATTD
BALA BALEENDRAA
AA OORA BALI KANALA
EE OORA POLI KONOLA BALYENDRA
KOO...BALYENDRA..KOO.., BALYENDRA...KOO...BALYENDRA...

MAAYITI-THULUORIPUGA...

{ BOOKU SAALA[GRANTHA RINA ] :- UGGAPPA POOJARLENA THULUVERNA NAMBIKELU BOKKA ACHARANELU BOOKUD DU}

No comments:

Post a Comment