Tuesday, 29 June 2021

ಕೊಡಮಂದಾಯೆ,ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯೆ ಧರ್ಮರಸು ‌ಉಳ್ಳಾಯೆ ,ಅಂಡಾರು ಕಾರ್ಕಳ

 ಕೊಡಮಂದಾಯೆ,ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯೆ ಧರ್ಮರಸು ‌ಉಳ್ಳಾಯೆ

                        ಅಂಡಾರು ಕಾರ್ಕಳ

                     ‌‌‌‌‌       ಕೊಡಮಂದಾಯೆ

ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಯೆ,ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯೆ,ಕೊಡಮಂದಾಯೆ

                    ‌‌‌‌‌                ಕೊಡಮಂದಾಯೆ

  

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ವಿಜಯ್ ಅಜೆಕಾರ್

ವೀಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್-https://youtu.be/Kqfuc1LPkBM

No comments:

Post a Comment