Sunday, 6 October 2019

ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೇರೆಗ್ ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -mahendranath salethoor mereg jogi sahithya shree prashasthi

 ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಮೇರೆಗ್   ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -mahendranath salethoor mereg  jogi sahithya shree prashasthi
                                       ಕೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
               
                                       ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೋಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಡೆಯಿನ ಪೊರ್ತು
                                           
                                                  ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿನೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನಿ  

No comments:

Post a Comment