Thursday, 11 April 2013

PADPE DAI

PADPE DAI.undet thora dantda padped radd vidha onji kempu dand padpe.kudonji pache dand padpe.padped yelya daikulula ulla.kempu bokka pache iretha.kempu panda mann bannada ire kempu danduppundu.undet yelya jathida padpe uppukarik yedde apundu.undet becha ganji yethla unoli.malla dand da padpen bhaga malthd badanedottugu ijjinda bele pad d kodyolu malthnda bari pulpena
                             

No comments:

Post a Comment